CENÍK SLUŽEB   Psa je možno zařadit do cenové kategorie nejen podle plemene, velikosti nebo váhy, ale také s přihlédnutím k jeho skutečným potřebám. Jak v případě potřebné náročnější péče, například u štěňat, mladých a podobně, ale také zvýhodnění, příkladně více hafíků z jedné rodiny.

Cena bude vypočtena dle platného ceníku. Cena nezahrnuje případné náklady za veterinární ošetření, jehož potřeba by vznikla bez zavinění ubytovatele nebo v případě nepředvídaných zdravotních komplikací a další nezbytné náklady.

Při předání zvířete bude sepsán protokol, kde majitel svým podpisem stvrzuje, že pes je klinicky zdráv, netrpí nemocemi infekčního charakteru a nemá žádnou chronickou či skrytou nemoc, v případě feny že není březí a pod.

Ubytovatel se zavazuje, že dohlédne na plnění požadavků majitele na péči o svěřeného psa, a že veškeré konání kolem ubytovaného psa bude prováděno v souladu se Zákonem na ochranu zvířat.


Ceník služeb:

- malý pes 300,- Kč/den

- střední pes 350,- Kč/den

- speciální péče 400,- Kč/den


Krmímecena
A/  nejlépe krmivem Vámi dovezeným, na které je pejsek zvyklý   -----                                
B/  nebo Purina, Brit care, Pedigree z naší nabídky - dle váhy a potřeb psa  10 - 50 Kč / den

 

 Provozní doba denního hlídání                                                                       7.00 - 20.00 hod.
 Obvyklá doba pro příchod a odchod Vašeho pejska je v rozmezí
                                                                                                                      7.00 - 10.00 hod. 
                                                                                                                    17.00 - 20.00 hod.   

                                                                                                                                  

 hlidanipsu-zlin.cz